Stop UMTS
STOP UMTS ANTENNE INSTALLATIE NABIJ BOERDERIJ EYGENTIJDS MEER INFO BEHEER@TIAB.NL
Stop UMTS
Onbezorgd wonen
Introductie
Foto's
Contact
A AANZICHT ZENDMAST
A PLATTEGROND ZENDMAST
AGENTSCHAP TELECOM
ANTENNE BELEID
ELECTROMAGNETIC RAPPORT
MAGNETISCHE STRALING
ONTVANGST PROBLEEM
OPROEPBARE PROFESSOREN
PUBLICATIES SOCIAL MEDIA 1
PUBLICATIES SOCIAL MEDIA 2

Introductie

Hoeveel straling er nodig is om de zak zout water van 72 kg door straling op te warmen?


De uitkomst is dat in zes minuten de zak water met 1 graad opwarmt.


De doelstelling was om te weten te komen hoeveel straling er nodig is om de zak zout water van 72 kg door straling op te warmen.


Worden mensen dan vergeleken met een zak zout zult u zeggen. Ja de overheid gebruikt dit om aan te tonen dat het thermisch effect (opwarmingseffect) van elektromagnetische velden op een zak zout water als referent moet gelden voor de te meten veldsterkte.


Wat men vergeet dat er totaal geen rekening is gehouden met biologische- en/of neurologische effecten op ons menselijk lichaam en alle organen die ons metabolisme of ons biologisch proces zodanig in standhouden dat wij ons welbevinden.


Nu wordt zendvermogen in Watts uitgedrukt omdat dit de eenheid van elektrische energie is die wordt toegevoerd door spanning 230 of 400 Volt op de zender te zetten, hierdoor zal een stroom gaan lopen en zal de zender een elektrische veldsterkte opwekken het aantal volts per meter V/m. Magnetische veldsterkte wordt uitgedrukt in A/m ampère per meter.


Wat is het zendvermogen of bereik van een gemiddelde GSM? GSM toestellen ontvangen 900 HZ of 1800 HZ.


900 HZ is een lagere frequentie en kan verder komen in gebouwen of door terreinen, bv met onbewolkt weer ideale temperatuur  van 25°C, weinig betonijzer in gebouwen, weinig hoge gebouwen of bomen kan een 900 HZ telefoon verbinding hebben met een zendmast 25 Km verderop.

De meeste zendmasten hebben een bereik van een straal van circa 35 Km. Omdat voor veel mobieltjes deze afstand te ver is, worden masten dichter bij elkaar gezet om een betere dekking te krijgen.


Wat mag een zender dan qua zendvermogen hebben?


Het door de gemeente aangenomen nota Antennebeleid 2016 vermeldt dat installaties zelden een vermogen boven 4kW hebben het zou fijn zijn dat middels het WOB verzoek de specificaties van de zendmast worden vrijgegeven, anders hoef je ook niet in het antennebeleid dit te melden.

Tevens lijkt het mij dat het om het totale vermogen van de zendmast moet gaan en dat als die zendmast meerdere zenders heeft, deze bij elkaar opgeteld moeten worden. Tezamen vormt het een inrichting en niet een aantal afzonderlijke inrichtingen.


Vandaag becijferde ik de volgende gegevens:


Totaal aan zenders plus antennes aanwezig op een zendmast:

LTE  
3-4G UMTS
5G UMTS
GSM 800

Als we kijken naar het elektra grondschema van deze masten die volhangend met zenders en antenne's dan kunnen we stellen dat de elektra aansluiting van de zendmast 63 Ampere bedraagt. Gemiddeld nemen de zenders en antennes per totale zendinrichting qua vermogen ca 63 Ampere per fase op.


Dus op een locatie kan dus het zendvermogen dik boven de 4 kW uit komen.

Ook dit staat in het antennebeleid dat dit niet mag!!

Meer informatie contacteer ons hierover.

Ron M R Bosch bewoner plan Rietpark